Mer om ProKitchen vattenfiltersystem

Två-stegs-systemet filtrerar bort hälsoskadliga ämnen som Läkemedelsrester, PFAS, mikroplaster, trihalometaner, tungmetaller, klor, pesticider och andra hälsoskadliga kemikalier och miljögifter. Men bibehåller viktiga mineraler.


Mer fördelar med ProKitchen:

1. Installation under diskbänken som ger dels större filtervolym (som resulterar i bättre filtrering) och dels slipper man synliga installationer ovan diskho.
2. Två-stegs-system för bästa möjliga filtrering. Dels är det två olika filter som renar olika typer av kemikalier och som tillsammans innebär kraftfull filtrering. Dels innebär det också att vattnet får en längre kontakt med reningsfilter som också innebär bättre reningsförmåga.
3. Carbon fiber block teknologi (7 gånger högre filtreringsförmåga än vanliga carbonblock filter).
4. Det unika filtreringsmatrialet Aqualen (läs om Aqualen nedan)


AQUALEN:

Fördelarna med att använda Aqualen-material för filtrering och rening av hushållsvatten fungerar så bra att det används i praktiskt taget alla våra filter.

 

Fördelar med AQUALEN:

1) Avskiljning av föroreningar i hög hastighet.

2) Effektivt avlägsnande av tungmetaller från vattenkällor av alla hårdhetsgrader.

3) Effektiva egenskaper som hämmar bakterietillväxt (tack vare aktiverat silver).

4) Ingen kanalisering, vilket gör det är svårt för vatten att undvika att passera genom filtret (100 % filtrering).

 

Detaljer

Vattenrening för hushållsbruk skiljer sig från industriell vattenfiltrering eftersom vattenburna föroreningar måste avlägsnas mycket snabbt genom en liten patron. Vanliga vattenfilter använder aktivt kol som huvudsaklig, aktiv ingrediens[ES1] . Vatten som passerar genom kolfilter kommer i kontakt med kolgranulat och lämnar kvar en stor del av de skadliga föroreningarna. Vissa föroreningar filtreras bort mekaniskt (kolfragmentens ytor kan ses som strukturerade eller porösa), andra binds genom kemiska reaktioner. Vi använder vattenfilter med högkvalitativt, aktivt kol framställt av kokosnötskal.


Förutom kol används ofta jonbytare av polymer [ES2] i filtren, vilka binder upp tungmetalljoner. Jonpolymer förekommer som granulat. AQUALEN Produkten fungerar på ett liknande sätt, men till skillnad från vanliga jonbytare av polymer är den ett jonbytarfiber. Denna egenskap hos jonbindningen ger en avsevärt förbättrad filtreringsprestanda.

 

Vattenfilter gjorda av AQUALEN absorberar föroreningar mycket snabbare tack vare en stor yta. AQUALEN skiljer effektivt mellan tungmetaller, med en 800 gånger högre affinitet [ES3] än kalcium och magnesium (som orsakar hårt vatten). Därför känner AQUALEN igen det och absorberar tungmetaller vid alla nivåer av vattenhårdhet, en egenskap som standardfilter inte har. Mängden aktiva jonbytare i AQUALEN är tiotals gånger högre än i motsvarande mängder konventionella jonbytarmassor.

 

Vattenfilter med AQUALEN är bättre på att bekämpa bakterier tack vare den beskrivna förmågan att fånga upp tungmetaller, eftersom det är möjligt att införliva silver i dess aktiva jonform. Att använda AQUALEN med absorbenter i granulatform, som exempelvis kol, skapar en kraftfull synergieffekt och resultatet är att kompositfiltret har egenskaper som är bättre än summan av alla material som ingår[ES4].

Små vattenfilter med patroner har två huvudproblem: oförmåga att använda mindre granulat och "kanaliseringseffekten".

Mindre granulatstorlekar ger en större kontaktyta med vatten inom samma filterstorlek, vilket möjliggör effektiv vattenrening. Men vatten har svårt att flöda genom täta lager av små granulat. AQUALEN-fibrerna expanderar i vatten och öppnar upp granulatet så att vatten kan rinna igenom. Vi använder vattenfilter med granulat som är två gånger mindre än i konventionella vattenfilter, och föroreningarna fångas upp fyra gånger snabbare.


"Kanalisering" är när lösa granulat rör sig i rinnande vatten. När vatten passerar genom ett vanligt vattenfilter "separerar" det kolgranulat, vilket öppnar kanaler där vatten kan rinna igenom och på så sätt ge sämre kontakt med reningsytor. AQUALEN-fibrerna är sammanvävda med lager av finare granulat för att hålla dem statiska. På samma sätt som en växts rötter håller fast jorden för att förhindra erosion, förhindrar AQUALEN-fibrer kanalisering och istället se till att allt vatten filtreras genom vattenfiltret.


AQUALEN-fibrerna fördelar också vattenflödet jämnt genom vattenfilterpatronen. Ytan som är i kontakt med vattnet blir därmed större. Tack vare en optimal metod för att blanda AQUALEN med andra filtreringsmedier har dessa vattenfilterpatroner inga döda zoner som annars skulle hindra vattenfiltreringsprocessen.


Den sista (men inte minsta) fördelen med vattenfilter som använder AQUALEN är deras förmåga att avlägsna de minsta partiklarna av kolloidalt järn som överskrider dricksvattenstandarderna fyra gånger om. Utrymmet mellan granulaten är tätt packat med AQUALEN-fibrer vars diameter är 20–30 % av ett mänskligt hårstrå.


Vår vision är att bidra till god folkhälsa genom rent dricksvatten fritt från hälsoskadliga ämnen

Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Swish

© 2024 Ecofilter of Sweden Powered by Quickbutik