Information, fakta & källhänvisningPFAS i kranvattnet:

https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/kretslopp-och-uppstromsarbete/miljogifter-i-kretsloppet/pfas/

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/minst-2-miljoner-svenskar-har-for-mycket-pfas-i-dricksvattnet/

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/allt-du-vill-veta-om-pfas-i-dricksvatten/

https://www.kemi.se/hallbarhet/amnen-och-material/pfas

https://www.sverigesnatur.org/arkiv/pfas_hotet_mot_svenskt_dricksvatten/Trihalometaner i kranvattnet:

https://www.laboratuvar.com/sv/gida-analizleri/kimyasal-analizler/trihalometanlar

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1550081/FULLTEXT01.pdf

https://sv.wikipedia.org/wiki/Trihalometan


Mikroplaster i kranvattnet:

 https://www.wwf.se/pressmeddelande/sa-mycket-mikroplast-far-vi-i-oss-som-att-ata-ett-kreditkort-i-veckan-3334499/


Pesticider i kranvattnet:

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1147124/FULLTEXT01.pdf

https://www.alsglobal.se/miljoanalys/vattenanalys/pesticider-i-vatten

https://www.sverigesnatur.org/arkiv/lat-ingen-ta-risker-med-ditt-dricksvatten/

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/urologi/bekampningsmedel-i-mat-kan-ge-samre-spermier/


Tungmetaller i kranvattnet:

https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/EditorialFiles/SU/%5BCSSU%5D/CSSU.pdf

https://ki.se/imm/kadmium


Läkemedelsrester i kranvattnet:

https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/dricksvattenfakta/lakemedelsrester/

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/02/lakemedel-fororenar-vara-vatten-lakare-bor-agera/

https://www.lakemedelsvarlden.se/koncentrationerna-av-lakemedelsrester-i-farskvatten-okar/https://www.svensktvatten.se/globalassets/dricksvatten/riskanalys-och-provtagning/kemisk-riskprofil-for-dricksvatten.pdf

Vår vision är att bidra till god folkhälsa genom rent dricksvatten fritt från hälsoskadliga ämnen

Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Swish

© 2024 Ecofilter of Sweden Powered by Quickbutik